Klachtenregeling

OBC heeft een klachtenregeling die voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van aan OBC verbonden beroepsbeoefenaren en over vermeende onregelmatigheden in verband met de dienstverlening door OBC.

Klachtenregeling OBC

De klachtenregeling vormt onderdeel van het door OBC gehanteerde stelsel van kwaliteitsbevordering en -bewaking en is beginsel bedoeld voor klanten van OBC, maar ook derden kunnen daarvan gebruik maken. Klachten als bedoeld in de klachtenregeling worden behandeld door de daartoe ingestelde Commissie Klachtenbehandeling OBC.

Commissie Klachtenbehandeling OBC
Herenstraat 9
6602 BA Wijchen

Alleen klachten die ingediend worden op grond van het Reglement inzake de behandeling van klachten, worden in behandeling genomen.

Online boekhouden

Nieuwsbrief

Wie zijn wij?

ANBI  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Klachtenregeling  |  Voorwaarden  |  © 2024 OBC accountants en belastingadviseurs